Waste Care är ett professionellt och ungt företag inom avfallshantering och containerverksamhet med verksamhet och upptag främst i Uppsala

Närhet till kunder och deponistationer i Uppsala innebär korta ledtider och minimalt med transporter. Det är miljövänligt och kundvänligt på samma gång. När du anlitar Waste Care får du det bästa av två världar: kompetens och miljötänkande.

ÅtervinningDet avfall som uppkommer ska i första hand återanvändas om det är möjligt, i andra hand återvinnas. Återvinning kan ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena går in i ett kretslopp.

Bland återvinningsmetoderna finns exempelvis olika biologiska behandlingsmetoder som kompostering eller rötning, materialåtervinning för olika sorterade avfall samt förbränning med energiutvinning i särskilt anpassade förbränningsanläggningar.

I sista hand kan deponering vara den enda lämpliga behandlingsmetoden utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och samhällsekonomiska bedömningar. Effektiv och lokal avfallshantering och återvinningen av skrot, pappersprodukter, metall, glas, plast, byggmaterial och industriavfall är en mycket viktig komponent för att nå ett hållbart samhälle.


Anlita det lokala företaget Waste Care
och dra ditt strå till en miljövänligare stack


018-24 24 02

070-569 58 00

info@wastecare.se


WasteCare-1140

NÄRODLAD MILJÖARBETARE

REN VINST FÖR ALLA