Waste Care jobbar främst på den expansiva marknaden i Uppsala. Vårt lokala nätverk och marknadsnärvaron här och i affärsnätverk göra att vi snabbt blivit en aktör att räkna och jobba med för effektiva lösningar i alla led. Från hämtning, bearbetning, samt lokal sortering och bearbetning av uppkommet avfall.

Vi anser att avfall som uppkommer i Uppland skall hanteras och återvinnas så långt det är möjligt på den lokala marknaden. Det innebär att Waste Care alltid försöker minimera flytten av sopor mellan kommuner samt samverka för att minska de miljöbelastningar som transporter medför.

Flexibilitet är nyckeln till att vår servicenivå är den högsta på såväl upphämtningar som tömningar av containers. Goda relationer med våra samarbetspartners, en stark tro på individen och personligt ansvar gör att vi kanske hämtar avfallet med brädgårdsbilen eller anläggningsbilen som skall dit i andra ärenden.

Våra chaufförer är oftast lokala åkare s.k. enbilsåkare till de större åkerierna som jobbar på marknaden. Denna form av flexibel samverkan skapar en lokal och effektiv logistik med miljö och kundnytta i fokus. Helt enkelt:

Behövs 1 eller 10 bilar idag? Det löser vi!

018-24 24 02

070-569 58 00

info@wastecare.se


WasteCare-1140

NÄRODLAD MILJÖARBETARE

REN VINST FÖR ALLA