Waste Bag

Waste Bag är avfallshämtning med materialet i en storsäck. Det är en lokaleffektiv avfallstjänst för både små och stora uppdrag med snabbhet och kvalitet.

Waste BagAvfallet som hämtas i storsäckarna återvinns och bearbetas i ett lokalt system. Waste Cares hämtning anpassas efter behov och önskemål med miljön i fokus.

Du beställer utplacering av en eller flera Waste Bags och vi hämtar och tar hand om avfallet på ett miljömässigt korrekt sätt. Waste Bag är ett för kunden utmärkt enkelt sätt att ansvarsfullt hantera sitt avfall.

Säcken tar ingen plats alls när den inte används och klarar i stort sett allt avfall.

Waste Bac


Containers

Waste Care har bred erfarenhet av containerverksamhet. Vi vet vad som krävs av oss för att alltid upprätthålla högsta servicenivå.

Container

Vi jobbar även här med att ha marknadens bästa, snabbaste och flexiblaste tjänster som gör att vi kan använda samma transport till flera containers eller uppdrag och med vårt goda nätverk samtransportera material.

Waste Care tillhandahåller och kör ut och hämtar containers i flera storlekar allt efter kundens önskemål.

Vi har också löpande hämtningstjänster för till exempel byggprojekt, företag, myndigheter, skolor och organisationer.

Container


Deponering

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel kakel, porslin, keramik och fönsterglas.

DeponeringPå en modern avfallsanläggning är deponeringen endast en liten del av verksamheten. Utsortering av material för bearbetning, för transport till återanvändning och återvinning samt för energiutvinning pågår på de flesta avfallsanläggningar. De utnyttjas också som mellanlager för avfallsbränslen och för avfall som faller under producentansvaret, till exempel papper och glas.

På anläggningarna behandlas ofta även biologiskt nedbrytbart avfall och förorenade massor. Sluttäckningen av avslutade deponier och deponiceller kan dessutom pågå under lång tid.


Åkeritjänster

Med våra befintliga uppdrag kan vi samköra material och till exempel kran-, schakt- och lyfttjänster.

Waste Cares samarbetspartners kan tillhandahålla hjullastare, kranbilar, schaktbilar, grävmaskiner, lullar och sugbilar. Allt du önskar. Vårt goda kontaktnät gör att vi oftast får fram dessa tjänster trots att de kan annars kan vara svåra att uppbringa med kort varsel många gånger.

Vi har släppt på prestigen och levererar det du vill ha. Även om vi själva inte kan leverera så ser vi till att lösa problemet fast det inte är våra färger på bilen alla gånger. Det är vår styrka. Waste Care är ett litet företag med ett styrkan från ett stort kontaktnät. Vi jobbar med de bolag vi behöver för stunden för att lösa de behov som uppstår.

Waste Care är många gånger spindeln i nätet för företag som verkar i Uppsala såväl för nya företag som kommer till Uppsala.

Försäljning av fyllningsmaterial

Förädling, utvinning samt återvinning av sopor skall i första hand se till att det blir så lite deponier som möjligt eftersom de gör att våra soptippar växer. Återanvändning av fyllningsmaterial är ett viktigt moment för att hålla ett miljövänligt kretslopp igång. Tillsammans med vår partner på förädlingssidan säljer material från tippar så som komposterbart material (jord), betongkross, asfalt, grus, med mera.

Rivningar

Vi lämnar objektspriser på rivningar där vi tillsammans försöker hitta avsättningar för material och transporter som kan sänka kostnader och hålla en så låg miljöpåverkan som möjligt.

018-24 24 02

070-569 58 00

info@wastecare.se


WasteCare-1140

NÄRODLAD MILJÖARBETARE

REN VINST FÖR ALLA